Результати інвентаризації майна

та формування ліквідаційної маси_

 

 

            Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 042/15 від 16.02.2015р. затверджено  ліквідаційну масу АТ «ФІНРОСТБАНК» станом на 01.02.2015 року:

-          Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –   1 581 060 347,54 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                

-          Оціночна вартість –  121 535 282,50 грн.

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді  кредитів юридичних осіб, що не були включені до складу ліквідаційної маси Банку.

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка виявлених активів. Отримано звіт про оцінку активів неплатоспроможного банку АТ «ФІНРОСТБАНК», складеного ПП «ТА-Експерт-Сервіс»  (Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів №2 від 15.01.2015р.).

У зв’язку з виявленням майна,що не було включено до ліквідаційної маси та на підставі п. 4.14 глави 4 розділу V Положення, з метою достовірності переліку майна Банку, що входить до його ліквідаційної маси, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ФІНРОСТБАНК» було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 01.02.2015р. з урахуванням змін на 01.03.2017р. (щодо урахування активів, які не були включені до ліквідаційної маси) (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 2004 від 18.05.2017р.)

 

Складові ліквідаційної маси станом на 01.02.2015р. з урахуванням змін на 01.03.2017р. (щодо урахування активів, які не були включені до ліквідаційної маси):

Група активів (ліквідаційної маси)

Балансова вартість активів станом на 01.02.2015р. з урахуванням змін на 01.03.2017р. (щодо урахування активів, які не були включені до ліквідаційної маси)

Ринкова вартість активів станом на 01.02.2015р.з урахуванням змін на 01.03.2017р. (щодо урахування активів, які не були включені до ліквідаційної маси)

(грн.)

(грн.)

1

Каса та накопичувальний рахунок в НБУ

3 386 163,04

3 386 163,04

2

Інвестиційні, ювілейні та сувенірні монети

                            16 522,51

29 779,00

3

Кошти в інших банках

435 740 133,23

47 544 563,96

4

Кредити, надані юридичним особам

1 082 829 162,03

49 411 891,79

4.1.

На балансових рахунках

1 082 829 162,03

49 411 891,79

4.2.

На позабалансових рахунках

0,00

0,00

5

Кредити, надані фізичним особам

45 104 293,50

5 542 022,80

5.1.

На балансових рахунках

45 104 293,50

5 542 022,80

5.2.

На позабалансових рахунках

0,00

0,00

6

Цінні папери та інші фінансові інструменти, корпоративні права

61 933 630,45

3 297 429,00

7

Дебіторська заборгованість

1 128 514,41

925 896,82

7.1.

На балансових рахунках

1 128 514,41

925 896,82

7.2.

На позабалансових рахунках

0,00

0,00

8

Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, необоротні активи утримувані для продажу

10 157 602,64

12 249 047,88

8.1.

На балансових рахунках

10 157 602,64

12 249 047,88

8.2.

На позабалансових рахунках

0,00

0,00

 

Всього:

 

1 640 296 021,81

 

122 386 794,29

 

Уповноважена особа

Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб на ліквідацію

АТ «ФІНРОСТБАНК»                                                                І.І. Красюк