Звіт про виплати та надходження АТ "ФІНРОСТБАНК"станом на 01.01.2018

Інформація про розрахунки з кредиторами (тис. грн) Надходження (тис. грн)
1 черга 2 черга 3 черга 4 черга 5 черга 6 черга 7 черга 8 черга 9 черга 10 черга Погашення заборгованості за кредитами (тис. грн) Реалізація майна Банку Інші надходження (купон за цінними паперами, продаж/обмін валюти, оренда, погашення дебіторської заборгованості, повернення гарантованого депозиту, тощо)
Всього в тому числі за рахунок звернення стягнення на заставу
    3100               1066,67 42,7 10004,5 13451,01

Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію АТ "ФІНРОСТБАНК"                                              Андронов О.Б.     

Головний бухгалтер                                                                                                             Єрмоленко Г.М.

Вик. Єрмоленко Г.М. тел.(048)717-55-62