Додаток

Форма для заповнення інформації

щодо внесення змін до

ліквідаційної маси

 

Результати інвентаризації майна

та формування ліквідаційної маси_

 

            Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 2004 від 18.05.2017р. затверджено  ліквідаційну масу АТ «ФІНРОСТБАНК» станом на 01.02.2015 року з урахуванням змін на 01.03.2017 року:

-          Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –   1 640 296 021,81 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                

-          Оціночна вартість –  122 386 794,29 грн.

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді  кредитів юридичних осіб, що не були включені до складу ліквідаційної маси Банку.

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка виявлених активів. Отримано звіт про оцінку активів неплатоспроможного банку АТ «ФІНРОСТБАНК», складеного ПП «ВІТАЛ-ПРОФІ»  (Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності ФДМ України  №458/17 від 24.05.2017р.).

У зв’язку з виявленням майна,що не було включено до ліквідаційної маси та на підставі п. 4.14 глави 4 розділу V Положення, з метою достовірності переліку майна Банку, що входить до його ліквідаційної маси, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ФІНРОСТБАНК» було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 01.02.2015р. з урахуванням змін на 01.11.2017р., (затверджені рішенням виконавчої дирекції Фонду № 739 від 15.03.2018р.)

Складові ліквідаційної маси станом на 01.02.2015р. з урахуванням змін на 01.11.2017р. (щодо кредитів юридичних осіб):

Група активів (ліквідаційної маси)

Балансова вартість активів станом на 01.02.2015р. з урахуванням змін на 01.11.2017р. (щодо кредитів юридичних осіб)

Ринкова вартість активів станом на 01.02.2015р.з урахуванням змін на 01.11.2017р. (щодо кредитів юридичних осіб)

(грн.)

(грн.)

1

Каса та накопичувальний рахунок в НБУ

3 386 163,04

3 386 163,04

2

Інвестиційні, ювілейні та сувенірні монети

                          16 522,51

29 779,00

3

Кошти в інших банках

435 740 133,23

47 544 563,96

4

Кредити, надані юридичним особам

1 087 372 089,75

49 513 336,79

4.1.

На балансових рахунках

1 087 372 089,75

49 513 336,79

4.2.

На позабалансових рахунках

0,00

0,00

5

Кредити, надані фізичним особам

45 104 293,50

5 542 022,80

5.1.

На балансових рахунках

45 104 293,50

5 542 022,80

5.2.

На позабалансових рахунках

0,00

0,00

6

Цінні папери та інші фінансові інструменти, корпоративні права

61 933 630,45

3 297 429,00

7

Дебіторська заборгованість

1 128 514,41

925 896,82

7.1.

На балансових рахунках

1 128 514,41

925 896,82

7.2.

На позабалансових рахунках

0,00

0,00

8

Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, необоротні активи утримувані для продажу

10 157 602,64

12 249 047,88

8.1.

На балансових рахунках

10 157 602,64

12 249 047,88

8.2.

На позабалансових рахунках

0,00

0,00

 

Всього:

 

1 644 838 949,53

 

122 488 239,29

 

Уповноважена особа

Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб на ліквідацію

АТ «ФІНРОСТБАНК»                                                              О.Б. Андронов