ЗАПИТ
на інформацію, що подається фізичними особами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Розпорядник інформації: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (01032, м. Київ, бул. Шевченка, 33б)

 

Прізвище, ім'я та по батькові запитувача

 

Індекс та поштова адреса за місцем постійного проживання, адреса електронної пошти, номер засобу зв'язку

 

Загальний опис необхідної інформації (або/та вид, назва, реквізити чи зміст документа, інформацію щодо якого потрібно отримати)

 

Відповідь прошу надати

Поштою

/Вказується поштова адреса/

Електронною поштою

/Вказується E-mail/

Засобом факсимільного зв'язку

/Вказується номер засобу факсимільного зв'язку/

В усній формі

/Вказується номер засобу зв'язку/


________________________
            (дата подання запиту)

_____________________________
(підпис запитувача)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________


Рекомендації щодо процедури подання та заповнення форми запиту на інформацію, що подається фізичними особами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"

1. Запит на публічну інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що перебуває у його володінні.

2. Документ, який подано громадянином як запит на інформацію, але він не стосується надання публічної інформації, а також вимоги у запиті на інформацію, що не стосуються доступу до публічної інформації, розглядаються в порядку та в строки, визначені Законом України "Про звернення громадян".

3. Запит на інформацію подається за вищезазначеною формою або:

усно: по телефону або на особистому прийомі;

у письмовому вигляді: на поштову адресу за місцем розташування Фонду або банку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації;

в електронному вигляді: на електронну адресу Фонду або банку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації ;

засобами факсимільного зв'язку: на номер факсимільного зв'язку Фонду або банку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації.

4. Електронний запит на інформацію не повинен уміщувати вкладених файлів.

5. Усний запит заповнюється працівником фонду або банку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації, який його отримав.

6. Усі поля у формі запиту підлягають заповненню, за винятком полів, де зазначаються дані про спосіб надання відповіді на запит. У цих полях має бути зазначено щонайменше один спосіб надання відповіді на запит.

7. Запит на інформацію повинен містити:

а) прізвище, ім'я та по батькові запитувача;

б) поштовий індекс, адресу за місцем постійного проживання особи із зазначенням усіх реквізитів повністю, адресу електронної пошти (у разі подання запиту електронною поштою), а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

в) загальний опис запитуваної інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

г) підпис і дату подання запиту, крім запитів, що подаються по телефону або в електронному вигляді.

8. У разі якщо в запиті порушується питання надання інформації про іншу особу, до нього має бути додано документ, що підтверджує наявність повноважень на одержання такої інформації (довіреність, доручення тощо).

У разі, якщо отриманий запит на публічну інформацію від фізичної особи, не містить повний перелік інформації про заявника, уповноважений підрозділ має право звернутися до заявника з пропозицією щодо уточнення його персональних даних.