ЗАПИТ
на інформацію, що подається юридичними особами та об'єднаннями громадян без статусу юридичної особи відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Розпорядник інформації : Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (01032, м. Київ, бул. Шевченка, 33б)

Найменування юридичної особи або об'єднання громадян без статусу юридичної особи

 

Місцезнаходження юридичної особи і поштова адреса запитувача, адреса електронної пошти, номер засобу зв'язку

 

Прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої запитувачем особи

 

Відомості про наявність у особи повноважень запитувати інформацію від імені юридичної особи або об'єднання громадян без статусу юридичної особи (довіреність, доручення тощо)

 

Загальний опис необхідної інформації (або/та вид, назва, реквізити чи зміст документа, інформацію щодо якого потрібно отримати)

 

Відповідь прошу надати

Поштою

/Вказується поштова адреса/

Електронною поштою

/Вказується E-mail/

Засобом факсимільного зв'язку

/Вказується номер засобу факсимільного зв'язку/

В усній формі

/Вказується номер засобу зв'язку/


________________________
           (дата подання запиту)

_______________________________
(підпис уповноваженої запитувачем особи)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________


Рекомендації щодо процедури подання та заповнення форм запитів на інформацію, що подаються юридичними особами та об'єднаннями громадян без статусу юридичної особи відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"

1. Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що перебуває у його володінні.

2. Документ, який подано юридичною особою або об'єднанням громадян без статусу юридичної особи як запит на інформацію, але він не стосується надання публічної інформації, а також вимоги у запиті на інформацію, що не стосуються доступу до публічної інформації, розглядаються в порядку та у строки, визначені актами законодавства, що регламентують порядок розгляду таких питань.

3. Запит на інформацію подається за такими формами:

усно: по телефону або на особистому прийомі;

у письмовому вигляді: на поштову адресу за місцем розташування Фонду або банку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації;

в електронному вигляді: на електронну адресу Фонду банку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації;

засобами факсимільного зв'язку: на номер факсимільного зв'язку Фонду або банку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації.

4. Електронний запит на інформацію не повинен уміщувати вкладених файлів.

5. Усний запит заповнюється співробітником Фонду або банку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації який його отримав.

6. Усі поля у формі запиту підлягають заповненню, за винятком полів, де зазначаються дані про спосіб надання відповіді на запит. У цих полях має бути зазначено щонайменше один спосіб надання відповіді на запит.

7. Запит на інформацію повинен містити:

а) найменування юридичної особи чи назву об'єднання громадян без статусу юридичної особи;

б) місцезнаходження юридичної особи і поштова адреса запитувача, адреса електронної пошти, номер засобу зв'язку;

в) прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої запитувачем особи;

г) відомості про наявність у особи повноважень запитувати інформацію від імені юридичної особи або об'єднання громадян без статусу юридичної особи (довіреність, доручення тощо);

ґ) загальний опис необхідної інформації (або/та вид, назва, реквізити чи зміст документа, інформацію щодо якого потрібно отримати);

д) підпис і дату подання запиту, крім запитів, що подаються по телефону або в електронному вигляді.

8. У запиті, який подається від імені юридичної особи або об'єднання громадян без статусу юридичної особи, зазначаються відомості про наявність у особи повноважень запитувати інформацію від імені юридичної особи або об'єднання громадян без статусу юридичної особи. До такого запиту має бути додано документ, що підтверджує такі повноваження (довіреність, доручення тощо).

9. У разі якщо в запиті порушується питання надання інформації про іншу особу, до нього має бути додано документ, що підтверджує наявність повноважень на одержання такої інформації (довіреність, доручення, рішення суду тощо).