Звіт про виплати та надходження АТ"ФІНРОСТБАНК" станом на 01.01.2016
Розрахунки з вкладниками (тис. грн) Надходження (тис. грн)
Загальна гарантована сума Виплачено вкладникам Погашення заборгованості за кредитами (тис. грн) Реалізація майна Банку Інші надходження (купон за цінними паперами, продаж/обмін валюти, оренда, погашення дебіторської заборгованості, повернення гарантованого депозиту, тощо)
Всього В період здійснення тимчасової адміністрації В період здійснення ліквідації Всього в тому числі за рахунок звернення стягнення на заставу
в тому числі за рахунок цільової позики фонду в тому числі за рахунок власних коштів
513363,8 492832,8 237804,8   255 028,0 537,7   6995,1 13145

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів                                                                                                                 І.І. Красюк

фізичних осіб на ліквідацію АТ "ФІНРОСТБАНК"